เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 15 หมู่ที่ 16 ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 7- 8 พฤษภาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลหนองกราด ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 15 หมู่ที่ 16 ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13