เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินโครงการปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเป็นต้นแบบการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู้ภัย COVID-19


วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินโครงการปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเป็นต้นแบบการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู้ภัย COVID-19 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13