เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการออกแจกหน้ากากผ้าให้กับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการออกแจกหน้ากากผ้าให้กับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด โดยได้รับหน้ากากผ้าจากอำเภอด่านขุนทด จำนวนการจัดสรรรอบแรกได้ 23 อัน แจกหมู่ที่ 3 จำนวน 23 ราย





2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13