เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการลอกท่อระบาย หมู่ที่ 15


เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการลอกท่อระบาย หมู่ที่ 15 ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อป้องกันการอุดตัน และน้ำท่วมขัง

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13