เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อสร้างความคงทนทางด้านอาหาร ให้กับทุกครัวเรือน


ประชาสัมพันธ์

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจจะหยุดชะงัก อัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้น และประชาชนจะตื่นตะหนกเกรงว่าเครื่องอุปโภค บริโภค จะขาดแคลน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลหนองกราดจึงขอประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อสร้างความคงทนทางด้านอาหาร ให้กับทุกครัวเรือน ทำให้พอมี พอกิน พอใช้ มีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 หลายๆครัวเรือนขาดรายได้ ไม่สามารถออกไปทำงานได้ จะหาซื้ออาหารก็ลำบาก ไม่สะดวกสบาย เหมือนเมื่อก่อน การปลูกผักสวนครัว จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับสถานการณ์ขณะนี้ เพราะทุกครัวเรือนสามารถทำได้ และปลูกดอกไม้อื่นๆ ประดับบ้านเรือนอาคาร ไว้สำหรับกิจกรรมทางศาสนา ผู้ใดผ่านไปมาพบเห็นก็สบายตา สบายใจ ลดภาวะความเครียดได้

ดังนั้น จึงขอเชิญชวน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราดทุกครัวเรือน มาร่วมกันปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง เช่น พริก ข่า ตะไคร้ ต้นกระเพา มะกูด มะนาว ต้นหอม ผักชี และอื่นๆ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย หากท่านใดเหลือกิน สามารถจำหน่ายในราคาบ้านๆ ให้กับผู้อื่นได้อีกทางหนึ่ง เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว หรือ ท่านใดมีเมล็ดหรือต้นพันธ์ผักต่างๆ อยากจะแบ่งให้กับพี่น้องท่านอื่นๆ ได้นำไปปลูกไว้กินที่บ้าน สามารถแจ้งผ่านเทศบาลตำบลหนองกราดได้ ถ้าทุกครัวเรือนทำได้เราจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลหนองกราด

ขอบคุณ เครดิตภาพ:จาก ท่านประเสริฐ เพียกขุนทด รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13