เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการติดตั้งป้ายผ้า เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนให้กับแม่ค้า พ่อค้า ในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด


เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 กองช่างกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกราด ดำเนินการติดตั้งป้ายผ้า เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนให้กับแม่ค้า พ่อค้า ในตลาดสดเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13