เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำชุมชนใหม่แหลมทอง ตัดแต่งกิ่งไม้ และลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 21-22 เมษายน 2563 กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำชุมชนใหม่แหลมทอง ตัดแต่งกิ่งไม้ และลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13