เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ร่วมกิจกรรมสืบสานตำนานด่านขุนทด ปี 2562


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นำคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ร่วมกิจกรรมสืบสานตำนานด่านขุนทด ปี 2562 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 62 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13