เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


การออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด


เมื่อวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 -17.00 น. เทศบาลตำบลหนองกราด ได้ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อประโยชน์ในการประเมินและการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยพนักงานสำรวจที่ได้รับคำสั่งตั้งแต่ จะเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13