เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562


เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลหนองกราดร่วมกันวัดหนองกราด ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 ขึ้น โดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงานเทศบาล ลูกจ้างของเทศบาลตำบลหนองกราด ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ทุกท่านและพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลหนองกราดทุกท่าน ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 ณ บริเวณวัดหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13