เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ข้าร่วมประชุมประชาคมและตรวจสอบพื้นที่ภัยธรรมชาติด้านพืช(ฝนแล้ง) เขตเทศบาลตำบลหนองกราด


วันที่ 19 ตุลาคม 2562 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด เข้าร่วมประชุมประชาคมและตรวจสอบพื้นที่ภัยธรรมชาติด้านพืช(ฝนแล้ง) เขตเทศบาลตำบลหนองกราด ในหมู่ที่ 13 หมู่ที่ 14  ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ณ  ศาลาประชาคมหนองยายหอม

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13