เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ประชุมประชาคมและตรวจสอบพื้นที่ภัยธรรมชาติด้านพืช(ฝนแล้ง)


วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด เข้าร่วมประชุมประชาคมและตรวจสอบพื้นที่ภัยธรรมชาติด้านพืช(ฝนแล้ง) เขตเทศบาลตำบลหนองกราด ในหมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 16 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ณ ศาลาประชาคมบ้านใหม่แหลมทอง 

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13