เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562


วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองกราด ได้กำหนดให้มีการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยมี นางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราดพร้อมพนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พนักงานทำความสอาด ร่วมประชุมปรึกษางานภายในเทศบาลและมอบงานที่รับผิดชอบในแต่ละกองของเทศบาลตำบลหนองกราด  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13