เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่จุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร และการเลี้ยงสัตว์

- ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านน้ำทรัพย์ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

- ศึกษาดูงาน โครงการอัมพา ชัยพัฒนาอนุรักษ์ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และเยื่ยมชมอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2 ) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมสรุปและนำเสนอผลการศึกษาดูงานของกลุ่มต่างๆ โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13