เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงช่องสะแก


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ต่อมาเวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดินทางมาถึง ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงช่องสะแก ตำบลช่องสะแก เภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี รับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ การสร้างรายได้จากมือถือค้าขายออนไลน์ การทำฮอร์โนไข่ใช้เอง โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เข้าร่่วมกิจกรรมฯ

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13