เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านกุ่ม


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00-11.00 น. เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี รับฟังการบรรยาย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดขยะและตวามโปร่งใส แบ่งกลุ่มสาธิตการคัดแยกขยะ และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13