เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


บรรยาย ซักซ้อมการเดินทางเพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร พัฒนาการอำเภอด่านขุนทด บรรยาย เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของครัวเรือน และ ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด บรรยาย ซักซ้อมการเดินทางเพื่อศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ห้องสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เข้าร่่วมกิจกรรมฯ

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13