เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการออกแจกจ่ายน้ำ ให้กับประชาชนและวัดหนองกราด


วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน และวัดหนองกราด ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำประปาไม่ไหลติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ทำให้ไม่มีน้ำสำหรับอุปโภคในครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือนของประชาชน เขตเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสี

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13