เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


เข้าร่วมประชุมรวบรวมความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย


วันที่่ 7 กุมภาพ้นธ์ 2567 นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมเจ้าพนกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมรวบรวมความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ภาวะ (เพื่อการช่วยเหลือ) ฝนแห้ง ณ ห้องประชุมอำเภอด่านขุนทด ชัน 2 จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13