เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ร่วมประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2566 ณ วัดหนองกราด


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกราด ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ คณะครูนักเรียนทั้งสองโรงเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2566 ณ วัดหนองกราด ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-06