เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย รอบที่ 2 ในบริเวณบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย รอบที่ 2 ในบริเวณบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ณ บ้านเลขที่ 294 หมู่ที่ 3 และรอบบ้านระยะ 50 เมตร เขตเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลการปฏิบัติงานเรียบร้อย

2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-06