เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่และออกตรวจงานการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองยายหอม (สายข้างบ้านนายสอื้น ก้อนเพ็ด) หมู่ที่ 13


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน พร้อมนางนพรัตน์ เมิงขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราดได้ลงพื้นที่และออกตรวจงานการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลสายหนองยายหอม (สายข้างบ้านนายสอื้น ก้อนเพ็ด) หมู่ที่ 13 เขตเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-06