เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาการสันนิบาติจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566


วันทิ่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อมด้วย นางประสิทธิ์ ชุ่มตะคุ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาการสันนิบาติจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม FALCON โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ทเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-06