เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ออกตรวจงานก่อสรางถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต (ฟาร์มไก่นางวิรัช ศรีทอง) หมู่ที่ 15


วันที่ 20- 21 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเทศบาลสายเทวานิมิต (ฟาร์มไก่นางวิรัช ศรีทอง)หมู่ที่ 15 และนายวิรัตน์ เสรีวงศ์เวช นายขุนนาม มิตรขุนทด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด ได้ออกตรวจงานก่อสรางถนนสายดังกล่าว

2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-06