เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย รอบที่ 2


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย รอบที่ 2 ในบริเวณบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ณ บ้านเลขที่ 99 หมู่ที่ 16 และรอบบ้านระยะ 50 เมตร เขตเทศบาลตำบลหนองกราด ผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว

2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07
2024-02-06