เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566


วันที่ 25 กรกฎาคม 2566  เทศบาลตำบลหนองกราด ได้ดำเนินการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด พนักงานเทศบาลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครปศุสัตว์ ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด โดยมี นางสาว ณิชาภัทร สารมาท ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด บรรยายให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีน พร้อมมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชน และอาสาสมัครปศุสัตว์ ณ บริเวณลานอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารีเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07