เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566


วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดยนางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด พร้อม คณะผู้บริหารเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด , กำนันตำบลหนองกราด , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ,4 ,13 ,16, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด และ ผู้อำนวยการกองทุกกองได้ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนายธรา ฐิตเรวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกราด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านโรคไข้เลือดออก และ มอบทรายอะเบทให้กับประธาน อสม.ทั้ง 8 ชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07