เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการติดตั้งระบบลูกข่ายหอกระจายข่าวเพิ่มเติม


วันที่ 28-31 กรกฎาคม และวันที่ 1-6 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองกราด ได้ดำเนินการติดตั้งระบบลูกข่ายหอกระจายข่าวเพิ่มเติม จำนวน 5 จุด พร้อมประสานงานไปยังสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด จะเข้ามาดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2566 พร้อมกับ ช่างกำลังดำเนินการซ๋อมแซมปรับปรุง จูนสัญญาณระบบลูกข่าวใหม่ จึงทำให้ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานหอกระจายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานประเพณีต่างๆ ได้ จนกว่าการไฟฟ้าและช่างจะดำเนินการติดตั้งระบบมิเตอร์ ระบบไฟ ระบบสัญญาณจะดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งหากดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อใด จะแจ้งให้ทุกท่านทราบทันที

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07