เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง และงานอื่นๆ


วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดย นางสุภัคสิริ สิทธิ์เมธาโภคิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด นายฐานะ มาศขุนทด ปลัดเทศบาลตำบลหนองกราด มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง และงานอื่นๆ ดังนี้

1.ดำเนินการซ่อมไฟฟฟ้าแสงสว่างบริเวณบ้าน นางสมพร ชาติวงศ์ ม.13

2.ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าเเสงสว่างบริเวณบ้าน นายถนัด เบขุนทด ม.4

3.ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณบ้าน นายชวน เลือดขุนทด ม.15

ตามที่ได้มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด แจ้งเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเข้ามา และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน ผลการปฏิบัติงานเรียบร้อย

2024-02-23
2024-02-20
2024-02-13
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-12
2024-02-11
2024-02-10
2024-02-07
2024-02-07