เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง  มาตรการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย


ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง  มาตรการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย
-----------------------------------------
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศหนาวของประเทศไทย ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2562 ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จะมีสภาพอากาศแห้ง และมีลมพัดแรง ทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัย ที่ลุกลามอย่างรวดเร็ว และยากต่อการควบคุมเพลิง โดยเฉพาะหากเกิดกับตึกแถว หรือบ้านไม้ จะสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น 

อัคคีภัย เป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุการเกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท  ขาดความระมัดระวัง หรือความพลั้งเผลอ มักมีอัคคีภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทราบถึงแนวทางการ การปฏิบัติตนในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  
#มาตรการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย

1. รักษาความสะอาด ภายในและนอกบ้านเรือน เก็บรักษาสิ่งที่อาจเกิดอัคคีภัยได้ง่ายไว้ให้เป็นสัดส่วน เช่น กระดาษ เศษไม้ผุ ฯลฯ อย่ากองไว้ในบ้านเรือน ใกล้บ้านเป็นอันขาด
2. การตรวจตราซ่อมบำรุง อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า หากพบว่าชำรุด หรือหมดสภาพ ให้เปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
3. พึงระวังเหตุที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย เช่น
(1) อย่าปล่อยให้เด็กเล่นไฟ
(2) อย่าจุดธูปเทียนบูชาพระทิ้งไว้
(3) อย่าวางก้นบุหรี่ที่ขอบจานเขี่ยบุหรี่ หรือขยี้ดับไม่หมด
(4) อย่าใช้เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าแล้วเสียบปลั๊กจนน้ำแห้ง
(5) อย่าวางเศษผ้าขี้ริ้ว ไม้กวาดดอกหญ้า หรือเศษกระดาษไว้หลังตู้เย็น
(6) อย่าจุดหรือเผาขยะมูลฝอย หญ้าแห้ง โดยไม่มีคนดูแล
(7) อย่าเสียบปลั๊กไฟฟ้าทิ้งไว้
4.  การปฏิบัติตนหากเกิดอัคคีภัยในอาคาร บ้านเรือน ดังนี้
 (1) ควบคุมสติให้ได้อย่าตื่นเต้นตกใจ โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ส่วนด่วน 199 
 (2) ดึงอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือในบริเวณใกล้เคียง
(3) ถ้ามีเพลิงขนาดเล็ก พอที่จะดับเพลิงเองได้ให้ใช้ถังดับเพลิงเพื่อดับไฟ
(4) หากไม่สามารถดับเพลิงได้ ให้รีบอพยพหนีออกจากพื้นที่ทันที และให้ปิดประตูห้องที่เกิดเพลิงไหม้
(5) การหนีไฟให้ใช้บันไดเท่านั้น อย่าใช้ลิฟต์เด็ดขาด
(6) หากบริเวณเส้นทางหนีไฟมีควันให้ก้มลงหมอบราบและคานไปบนพื้น
(7)  ในกรณีไฟไหม้เสื้อที่สวมใส่ให้หยุดนิ่งล้มตัวลงและนอนกับพื้น ใช้มือสองข้างปิดหน้าและแขนแนบลำตัวกลิ้งตัวทับไฟกลับไปกลับมาจนกระทั้งเปลวไฟมอดดับ
8. หากต้องผ่านประตูใดๆ ก่อนเปิดประตูให้ใช้มือแตะบานประตูหรือมือจับ ถ้ารู้สึกร้อน หรือมีควันลอดออกมา ห้ามเปิดประตูเด็ดขาด
9.หากติดอยู่ภายในอาคาร ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องว่างรอบประตู และหน้าต่าง หรือเปิดหน้าต่าง ด้านนอกอาคาร และใช้ผ้าโบกไปมาหรือไฟฉาย เพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ
10.ไม่ควนกลับเข้าไปในอาคารอีก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทราบ เพื่อช่วยเหลือต่อไป

ด้วยความปรารถนาดีจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลหนองกราด

2024-04-21
2024-04-19
2024-04-19
2024-04-18
2024-04-17
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13