เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด (แบบ ผ.ถ. 4/4) ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

    รายละเอียดข่าว

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด ได้ดำเนินการติดประกาศ เขตเลือกตั้งที่  1 และเขตเลือกตั้งที่  2  ดังนี้
          1.ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด (แบบ ผ.ถ. 4/4) ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
          2.ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด (แบบ ส.ถ. 4/4) ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
           3. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด  เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด  (แบบ ผ.ถ. 4/5)
         4.ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด  เรื่อง  ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด  (แบบ ส.ถ. 4/5)
        5. ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราดและนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด  /ติดประกาศไว้ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด/  หน้าที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด  และ
ปิด ไว้โดยเปิดเผย  สถานที่ เขตเลือกตั้งที่  1
ศาลาประชาคมหนองกราด หมู่ที่ 3 
ศาลาประชาคมหนองยายหอม หมู่ที่ 13

อาคาร 1 และอาคาร 2 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 


ปิด ไว้โดยเปิดเผย  สถานที่ เขตเลือกตั้งที่  2
- ศาลาประชาคมโกรกสมอ  หมู่ที่ 4  
- ศาลาประชาคมบ้านสุขสันต์ หมู่ที่ 14 
- ศาลาประชาคมใหม่แหลมทอง หมู่ที่ 15 
- ศาลาประชาคมบ้านเทวานิมิต หมู่ที่ 16 
จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด (แบบ ผ.ถ. 4/4) ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.พ. 2564