เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 234 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 งานก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสรมเหล็ก (ถนนเทศบาลสายข้างบ้านนางเสน่ห์ เรืองจาบ) ชุมชนหนองกราดพัฒนา หมู่ที่ 13 [ 18 มี.ค. 2559 ]278
202 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 25 ส.ค. 2558 ]281
203 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 17 ส.ค. 2558 ]288
204 การป้องกันอัคคีภัย [ 26 มี.ค. 2558 ]284
205 จดหมายข่าวกองคลัง เรื่อง ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 5 ม.ค. 2558 ]262
206 การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำหนองกราด ประจำปี พ.ศ.2558 [ 25 พ.ย. 2557 ]269
207 แจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม 2-6 กันยายน พ.ศ. 2557 [ 2 ก.ย. 2557 ]277
208 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย (หอกระจายข่าวแบบไร้สาย) พร้อมติดตั้ง [ 26 พ.ค. 2557 ]260
209 แจ้งเตือนสภาพอากาศช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [ 30 เม.ย. 2557 ]690
210 ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 [ 17 เม.ย. 2557 ]953
211 ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 10 เม.ย. 2557 ]290
212 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองกราด [ 7 ก.พ. 2557 ]258
213 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด [ 7 ก.พ. 2557 ]268
214 โครงการจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน จำนวน 82 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองกราด [ 27 ส.ค. 2556 ]331
215 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด [ 4 ก.ค. 2556 ]267
216 การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด [ 1 ก.ค. 2556 ]277
217 การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองกราด [ 7 มิ.ย. 2556 ]289
218 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 [ 22 พ.ค. 2556 ]246
219 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา [ 20 พ.ค. 2556 ]275
220 ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา [ 11 เม.ย. 2556 ]292
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12